BUGET


Anul 2017


Bugetul comunei


Bugetul comunei Rectificarea 1 / 28.07.2017


Execuția bugetară la data de 31.03.2017


Execuția bugetară la data de 30.06.2017


Situația drepturilor salariale la data de


Bilanț contabil la data de


Taxe și impozite locale la data de 01.01.2017


ACHIZIȚII PUBLICE


Anul 2017


Strategia anuală a achizițiilor publice


Centralizatorul achizițiilor publice


Contracte de achiziție publică de peste 5.000 euro


PROIECTE P.N.R.R.


DENUMIRE PROIECT STARE PROIECT DENUMIRE ACHIZIȚIE OBSERVAȚII
„Actualizare și transpunere în format G.I.S. al P.U.G. al Comunei Călinești, județul Teleorman” Contract de finanțare semnat „Studii de fundamentare analitice, consultative si prospective pentru elaborarea documentatiei - actualizare plan urbanistic general al comunei Călinești, județul Teleorman” Anunț intenție
„Actualizare și transpunere în format G.I.S. al P.U.G. al Comunei Călinești, județul Teleorman” Contract de finanțare semnat “Elaborare documentație P.U.G., R.L.U. și transpunere G.I.S. pentru comuna Călinești, județul Teleorman” Anunț intenție
„REABILITAREA MODERATA A CAMINULUI CULTURAL CALINESTI, JUDETUL TELEORMAN” APROBAT x x
„Modernizare și extindere sistem de monitorizare și supraveghere video al spațiului public în Comuna Călinești, județul Teleorman” APROBAT x x
„ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CĂLINEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN” APROBAT x x
“Consolidare, reabilitare și modernizare energetică Cămin Cultural sat Licuriciu, comuna Călinești, județul Teleorman“ Proiect în evaluare x x
„Actualizare și transpunere în format G.I.S. al P.U.G. al Comunei Călinești, județul Teleorman” Proiect în evaluare x x
“Reabilitare moderată clădire publică sat Licuriciu, comuna Călinești, județul Teleorman“ Proiect în evaluare x x
“Reabilitare moderată clădire publică sat Copăceanca, comuna Călinești, județul Teleorman“ Proiect în evaluare x x
“Creșterea siguranței și a gradului de confort pentru cetățenii comunei Călinești, județul Teleorman, prin implementarea de infrastructuri inteligente“ Aprobat, fără finanțare x x
“Modernizarea transportului public - comunitar, prin achiziția de mijloace de transport nepoluante, pentru comunele Călinești și Rădoiești, județul Teleorman“ Proiect în evaluare x x