Membrii Consiliului Local al Comunei Călinești, Județul Teleorman

Mandatul 2016-2020

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economică - socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public ți privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț

1.PENCESCU VASILE - presedinte

2.TRĂSNEA MIHAELA - secretar

3.CÂNU ION - membru

4.HOȚU PAUL - membru

5.ILIE ALEXANDRU - membru


Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

1.DUMITRU MARIN - presedinte

2.ARISTAR GHEORGHE - secretar

3.BOBOC GRIGORE - membru

4.MARIN FLORIN - membru

5.OBRETIN CONSTANTIN - membru


Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

1.MARINESCU IONEL - presedinte

2.MORARU PUIU - secretar

3.BĂNUȚĂ IONEL - membru


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARELista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei Consiliului LocalSC Serviciul de Gospodărire Comunală Călinești SRL
CUI 29521783
Administrator: Albeșteanu Florinel Dumitru
Bilant 2016