Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Călinești, județul Teleorman


Anul 2017


Număr Dispoziţie Conținut Descarcă Anexe
Dispoziţia nr. 206 Desemnarea reprezentanților Primăriei Comunei Călinești, județul Teleorman, responsabili cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 - 2020 Descarcă
Dispoziţia nr. 334 Desemnarea funcționarilor publici pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită Descarcă
Dispoziţia nr. 337 aprobarea Codului etic și de integritate al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Călinești, județul Teleorman Descarcă
Dispoziţia nr. 338 aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Călinești, județul Teleorman Descarcă
Dispoziţia nr. 341 desemnarea persoanei responsabile care asigură implementarea prevederilor privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Descarcă
Dispoziţia nr. 377 desemnarea persoanei care să constate și să aplice contravențiile prevăzute în HCL nr. 26/31.03.2017, privind gospodărirea și salubrizarea Comunei Călinești, județul Teleorman Descarcă
Dispoziţia nr. 383 desemnarea persoanei care să aplice prevederile HCL nr. 15/29.02.2016, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Comuna Călinești, județul Teleorman Descarcă