Comuna Călineşti, judeţul Teleorman

Persoanele cu funcții de conducere

 
PRIMAR
Nume și prenume: Haită Gabriel
Vârsta:
Studii:
Apartenența politică: PNL
Atribuții: conform prevederilor art. 155 și 156 din OUG nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ.

VICEPRIMAR
Nume și prenume: Obretin Cătălin Daniel
Vârsta:
Studii:
Apartenența politică: PNL
Atribuții: conform prevederilor art. 155 și 156 din OUG nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ.

SECRETAR
Nume și prenume: Crîngașu Carmen Beatrice
Vârsta:
Studii:
Atribuții: conform prevederilor art. 243 din OUG nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ.

Aparatul de specialitate al primarului

 

Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite, resurse umane

 
Flămînzeanu Aurelia Petruța Referent - casier (funcționar public)
Iordache Florica Inspector - contabil (funcționar public)
Nejloveanu Florența Referent - casier (funcționar public)
Vlad Ștefania Florentina Inspector - operator rol (funcționar public)

Compartimentul registrul agricol, urbanism și amenajarea teritoriului, achiziții publice, stare civilă și asistență socială

 
Haită Ioana Inspector - asistență socială (funcționar public)
Lică Ionel Nelu Referent - asistență socială, urbanism (funcționar public)
Măzărar Alida Sorina Inspector - stare civilă (funcționar public)
Jalbă Marius Dumitru Consilier achiziții publice (funcționar public)
Tănasca Silviu Fănel Referent - registrul agricol (funcționar public)

Administrator public

 
Dumitru Cornel Valentin Administrator public (personal contractual)

Consilierul primarului

 
Lupoaica Florică Consilierul primarului (personal contractual)

Compartimentul Bibliotecă, arhivă

 
Ilie Vasile Bibliotecar (personal contractual)

Compartimentul administrativ, gospodărire comunală, salubritate, situații de urgență

 
Ciurlă Ionel Muncitor calificat (personal contractual)
Dimancea Cristodor Muncitor calificat (personal contractual)
Florea Nicolaie Muncitor calificat (personal contractual)
Haită Victor Doru Muncitor calificat (personal contractual)
Obretin Cristinel Ovidiu Guard (personal contractual)
Mărcușanu Puiu Muncitor calificat (personal contractual)
Tudorache Gabriel Florentin Muncitor calificat (personal contractual)
Vacant Referent(personal contractual)

Compartimentul Poliția Locală

 
Vacant Polițist local (funcționar public)
Vacant Polițist local (funcționar public)
Vacant Polițist local (funcționar public)

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

ORGANIGRAMA

CARIERĂ

 

Anunț